O nás

Společnost Italmarmi spol. s r.o. získává zkušenosti po dobu již více než 16 let neustálým výzkumem a inovací materiálů, jejich obrábění a zdokonalováním výrobních procesů. Díky tomu se můžeme pochlubit komplexními službami, největším výběrem, rozšířenou nabídkou služeb a hlavně Vám dokážeme nabídnout nejlepší ceny v České republice.

Kvalitu zaručujeme  pečlivým výběrem materiálů a řízením jakosti během výrobního cyklu. Vedle návrhů pro standardní produkty realizujeme výrobu průmyslových vzorů,výkresů nebo jednoduchých myšlenek.

Italmarmi  poskytuje odborné  poradenské služby zákazníkovi  při  výběru materiálu a jeho zpracování přímo na místě díky týmu odborníků s několikaletou zkušeností s těmito přírodními produkty.

 

Jako základ pro výběr materiálů bereme v úvahu aktuální návrhářské trendy  v designu  s ohledem na jejich dostupnost a charakteristickou strukturu , tak aby i po čase mohla být zaručena jejich standardní kvalita.

Mramory (krystalické vápence) jsou přeměněné karbonátové horniny, které vznikly rekrystalizací původních vápenců nebo méně často dolomitů (krystalické dolomity). K přeměně (metamorfóze) dochází za vysoké teploty a tlaku. Mramory bývají hruběji zrnité než jemnozrnné vápence. Jsou většinou bílé, ale díky různým příměsím mohou nabývat nejrůznějších barev.